13. TOUR-STOP: MLADÁ BOLESLAV

PIC_8309_neu

Středočeská Fairtradová Mladá Boleslav, krásný park Výstaviště, čoko-auto a zářijové slunce. Perfektní podmínky pro příjemnou akci. A navíc s desátou Fairtradovou školou v ČR 🙂
Na akci se představily již tradiční čoko-atrakce: kolo štěstí, férová fontána s lokálním sezónním ovocem. Jako vždy byl velký zájem o focení se vzkazem. „Lidé se ve foto-stánku mohli vyfotit v roztodivných oblecích a vyjádřit tak svůj názor na neférovou čokoládu, které je u nás většina,“ líčí organizátorka boleslavské akce Monika Picková. Po výzvě z Olomouce, místní muzikanti vystupovali na střeše čoko-auta: a to dokonce dvě uskupení. Nejprve cyničtí Hipsteři (jak je ostatně hipsterům vlastní) a poté serióznější Trio Clavitos.
Zlatým hřebem bylo předávání titulu Fairtradová škola místní 5. ZŠ Dukelská. “Na naší škole
jedeme na vlnách fair play, tuto myšlenku se snažíme zakotvit i do školního řádu. K nám fair trade
prostě patří, je to náš kamarád, o kterého se chceme dál starat,“ říká učitelka Eva Pražáková.
Díky všem, kteří se na akci podíleli a jiŽ dříve se zapojili do kampaně Za férovou čokoládu! – Make Chocolate Fair!
Mediální ohlas:Mladá Boleslav se zapojí do celoevropské kampaně Za spravedlivou čokoládu,
Je důležité, odkud pochází kakao v oblíbené čokoládě, rozhovor se Svenem Selbertem, mezinárodním koordinátorem čoko-turné 6.9.2014
Čokobus na Výstavišti podporoval Fair Trade, 1. Boleslavská TV, 10.9.2014

Central bohemian Mladá Boleslav, beatiful park of Výstaviště, choco-car and September sun: perfect condition for a pleasant event. With the 10th Fairtrade school in the Czech Republic on the top 🙂 The already popular choco-attractions were in action: the wheel of fortune, the fair fountain with local fruit. and the photo-booth. “People could have thier picture taken in the crazies costumes possible with their message about unfair chocolate, which is in total majority here,” explains Monika Picková, the local coordinator of the Choco-event, thanks to whom (and the others) Mladá Boleslav became a Fairtrade city this year. After the challenge from the Olomouc event on September 3, both bands dared to perform on the choco-car roof. First cynical “The Hipsters” (as cynical as hipsters should be) and then the more serious Trio Clavitos. The top moment of the day, however, was awarding the 5th primary school Dukelská a title Fairtrade school. “We´re on the fair trade waves, we´re trying to incorporate it into the official rules. Fair trade is our friend, whom we wanna care about,” explains the teacher Eva Pražáková. Thanks everyone for help and getting invovolved in the Make Chocolate Fair! capmaign.

Media coverage:
article and interview in the most read local daily:
Mladá Boleslav is to join Make Chocolate Fair campaign 8.9.2014
It´s important where cocoa in our chocolate comes from – interview with Sven Selbert, Choco-Tour coordinator 6.9.2014
Local TV report:
Choco bus suppported fair trade at Výstaviště park 10.9.2014

And here is a press release: TZ_Čoko-auto a 1. faitradová škola v Mladá Boleslavi_9.9.2014